Τετάρτη, 30 Απριλίου 2008

Προβληματισμοί σχετικά με τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στη σύγχρονη εκπαίδευση

Στον επίλογο του βιβλίου του Ποιος χρειάζεται τους Έλληνες; ο Simon Goldhill (μτφρ. Γ. Κουσουνέλος - επιμ. Ε. Κεκροπούλου, εκδ. Ενάλιος, Αθήνα 2003, σ. 504) παρατηρεί: "Η ερώτηση "ποιος χρειάζεται τα ελληνικά" δεν είναι κλασικιστική έπαρση ή απελπισία αλλά μάλλον εντολή για αυτογνωσία και συνειδητή εξερεύνηση της θέσης μας στην ιστορία και στον πολιτισμό -της συμμετοχής μας στις πολιτισμικές αξίες. Καθ' όσον με αφορά, στην ερώτηση "ποιος χρειάζεται τα ελληνικά", θα απαντούσα: δεν μπορούμε να πορευτούμε χωρίς αυτά." Δεν πρόκειται για δήλωση κάποιου εθνικιστή -μπορεί επομένως να αποτελέσει ένα χαρακτηριστικό δείγμα για την απήχηση της αρχαιοελληνικής γραμματείας στη Δύση. Η απόσταση ανάμεσα στην τοποθέτηση του Goldhill και την έντονη δυσφορία πολλών μαθητών απέναντι στα Αρχαία Ελληνικά δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με τη διδακτική του αντικειμένου. Στο βιβλίο μου Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών από το Πρωτότυπο στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο (University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2007) τίθεται μία βάση προβληματισμού σχετικά με το θεωρητικό πλαίσιο, διερευνώνται οι προοπτικές του μαθήματος και διατυπώνεται μια νέα πρόταση διδασκαλίας. Στα συμπεράσματα που καταγράφονται εκεί κατέληξα μετά από τρία χρόνια διδασκαλίας του μαθήματος "Διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών" στο Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής του ΑΠΘ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: