Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Κλίση ενεργητικής και μέσης φωνής στην οριστική - στο απαρέμφατο - στη μετοχή


ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ – ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ – ΜΕΤΟΧΗ)

Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
παιδεύ-ω
παιδεύ-εις
παιδεύ-ει
παιδεύ-ομεν
παιδεύ-ετε
παιδεύ-ουσι(ν)
ἐ-παίδευ-ον
ἐ-παίδευ-ες
ἐ-παίδευ-ε
ἐ-παιδεύ-ομεν
ἐ-παιδεύ-ετε
ἐ-παίδευ-ον
παιδεύσ-ω
παιδεύσ-εις
παιδεύσ-ει
παιδεύσ-ομεν
παιδεύσ-ετε
παιδεύσ-ουσι(ν)
ἐ-παίδευ-σ-α
ἐ-παίδευ-σ-ας
ἐ-παίδευ-σ-ε
ἐ-παιδεύ-σ-αμεν
ἐ-παιδεύ-σ-ατε
ἐ-παίδευ-σ-αν
πε-παίδευ-κ-α
πε-παίδευ-κ-ας
πε-παίδευ-κ-ε
πε-παιδεύ-κ-αμεν
πε-παιδεύ-κ-ατε
πε-παιδεύ-κ-ασι(ν)
ἐ-πε-παιδεύ-κ-ειν
ἐ-πε-παιδεύ-κ-εις
ἐ-πε-παιδεύ-κ-ει
ἐ-πε-παιδεύ-κ-εμεν
ἐ-πε-παιδεύ-κ-ετε
ἐ-πε-παιδεύ-κ-εσαν


[Χειλικόληκτα]
πέμ-ψ


πέπομ-φ[Ουρανικόληκτα]
ταρά-ξ


τετάρα-χ[Οδοντικόληκτα]
πεί-σ


πέπει-κ

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
παιδεύ-ειν
-
παιδεύσ-ειν
παιδεῦσ-αι
πεπαιδευκ-έναι
-
ΜΕΤΟΧΗ
παιδεύ-ων
παιδεύ-ουσα
παιδεῦ-ον
-
παιδεύσ-ων
παιδεύσ-ουσα
παιδεῦσ-ον
παιδεύσ-ας
παιδεύσ-ασα
παιδεῦσ-αν
πεπαιδευκ-ώς
πεπαιδευκ-υῖα
πεπαιδευκ-ός
-

ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ – ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ – ΜΕΤΟΧΗ)

Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
παιδεύ-ομαι
παιδεύ-ει / ῃ
παιδεύ-εται
παιδευ-όμεθα
παιδεύ-εσθε
παιδεύ-ονται
ἐ-παιδευ-όμην
ἐ-παιδεύ-ου
ἐ-παιδεύ-ετο
ἐ-παιδευ-όμεθα
ἐ-παιδεύ-εσθε
ἐ-παιδεύ-οντο
παιδεύσ-ομαι
παιδεύσ-ει / ῃ
παιδεύσ-εται
παιδευσ-όμεθα
παιδεύσ-εσθε
παιδεύσ-ονται
ἐ-παιδευ-σ-άμην
ἐ-παιδεύ-σ-ω
ἐ-παιδεύ-σ-ατο
ἐ-παιδευ-σ-άμεθα
ἐ-παιδεύ-σ-ασθε
ἐ-παιδεύ-σ-αντο
πε-παίδευ-μαι
πε-παίδευ-σαι
πε-παίδευ-ται
πε-παιδεύ-μεθα
πε-παίδευ-σθε
πε-παίδευ-νται
/πεπαιδευμένοι/αι/α εἰσί(ν)
ἐ-πε-παιδεύ-μην
ἐ-πε-παίδευ-σο
ἐ-πε-παίδευ-το
ἐ-πε-παιδεύ-μεθα
ἐ-πε-παίδευ-σθε
ἐ-πε-παίδευ-ντο
/ πεπαιδευμένοι/αι/α ἦσαν


[Χειλικόληκτα]
πέμ-ψ-ομαι


*[Ουρανικόληκτα]
ταρά-ξ-ομαι


*[Οδοντικόληκτα]
πεί-σ-ομαι


*

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
παιδεύ-εσθαι
-
παιδεύσ-εσθαι
παιδεύσ-ασθαι
πεπαιδεῦ-σθαι
-
ΜΕΤΟΧΗ
παιδευόμενος
παιδευομένη
παιδευόμενον

παιδευσόμενος
παιδευσομένη
παιδευσόμενον
παιδευσάμενος
παιδευσαμένη
παιδευσάμενον
πεπαιδευμένος
πεπαιδευμένη
πεπαιδευμένον7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μπραβοοο αξιοσ αξιοσ ηρωααααασ!

John Papachristos είπε...

Με σώζεις!!! :D

Ανώνυμος είπε...

Φίλε σε λατρεύω με γλίτωσες...!!!

Ανώνυμος είπε...

Κοσμοσωτήριο

Ανώνυμος είπε...

Μονο οριστικη και μεση εχει?

Kiriakos Gamer είπε...

OREOS FILE!!!

Ανώνυμος είπε...

Με γλιτωσες απτα Αρχαια!!!