Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Επαναληπτικές ασκήσεις σε επίθετα και παραθετικά

Επαναληπτικές ασκήσεις σε επίθετα

1.       Να σχηματιστεί η γενική πλ. των επιθέτων:

πράσινη ______________, το κρεβάτι των αρρωστ___ παιδιών (ενώ: το φάρμακο των αρρωστ____), γιγάντιος ______________, άγιος _________, των βαρβαρ___ λαών (ενώ: οι επιδρομές των βαρβαρ___ ), των κυρι___ λόγων (ενώ: των κυρι____ [αρσ. ουσ.] – των κυρι____ [θηλ.])

Να συμπληρωθούν τα κενά:

επίλυση διαφορ___ προβλημάτων, αθωώθηκε εξαιτίας του πρότερου εντιμ___ βίου, πραγματοποίησε επικινδυν______ ελιγμούς, κάλεσε όλους τους αθανατ_____

*      Τι συμπέρασμα βγάζετε για τον τόνο στα επίθετα;

2.       Να σχηματιστεί η κλ. εν. των επιθέτων:

αστείος ______________, γενναία ______________, νέο _________________

3.       Να σχηματιστεί η γεν. εν. και πλ. των επιθέτων:

κρητικός


φτωχός


ζακυνθινός


γνωστικός

Να σχηματιστεί η ονομ. εν. του θηλυκού των επιθέτων:

κακός __________, ______________, φτωχός ____________, _______________,

ξανθός _____________, ______________, ευγενικός ___________, ______________,

ακαμάτης _____________, ________________,

ξανθομάλλης ______________, ________________, _________________,

μαυρομάτης ______________, ________________, _________________.

Να σχηματιστεί η ονομ. εν. και η γεν. πλ. του ουδ. των επιθέτων:

φτωχούλης __________, _____________ - _________________

υπναράς _____________ - _________________

ανοιχτομάτης _________________ - _____________________

*** Τα υποκοριστικά σε –ούλης συνήθως δεν έχουν γεν. πλ. στο ουδ.

Να σχηματιστεί η γεν. πλ. του θηλ. των επιθέτων:

ζηλιάρης ________________, γκρινιάρης _______________

*** Η γεν. πλ. του θηλ. – ης, - α, - ικο (π.χ. ζηλιάρης, - α, - ικο) λείπει και αναπληρώνεται, όταν  υπάρχει ανάγκη, με τα παράγωγα σε – ικος: π.χ. των ζηλιάρικων.

4.       Να σχηματιστεί η ονομ. εν. θηλ. και ουδ. των επιθέτων:

λεβέντης ______________ - _____________, σακάτης ______________ -  ___________, χωριάτης ______________ ή ________________ - ________________
5.       Να σχηματιστούν οι τύποι των επιθέτων που ζητούνται:

βαθύς
Ενικός


Ονομ.Γεν.Αιτ.
Πληθυντικός


Ονομ.Γεν.Αιτ.


θαλασσής
Ενικός


Ονομ.Γεν.Αιτ.
Πληθυντικός


Ονομ.Γεν.Αιτ.


*** Η γεν. εν. αρσ. και ουδ. των επιθέτων σε – ής και – ύς χρησιμοποιείται σπάνια.

Να σχηματιστούν η ονομ. εν. αρσ. και ουδ. των επιθέτων:

αδρύς ή ____________ - ____________ ή ______________

ελαφρύς ή ___________ - _____________ ή _______________

6.       Να κλιθούν τα επίθετα πολύς και ακριβής στα τρία γένη:

πολύςακριβής


Να σχηματιστεί η γεν. εν. των επιθέτων:

συγγενής _____________ (ενώ ουσ.: του ____________)

ευγενής _____________ (ενώ ουσ.: του _____________)

Επαναληπτικές ασκήσεις στα Παραθετικά

1.       Οι βαθμοί των επιθέτου είναι τρεις: _______________, ________________, ____________________.

Όταν το επίθετο φανερώνει μονάχα πως ένα ουσιαστικό έχει μια ιδιότητα ή ποιότητα, λέγεται βαθμού ______________.

Όταν το επίθετο φανερώνει πως το ουσιαστικό έχει μια ιδιότητα ή ποιότητα σε μεγαλύτερο βαθμό από ένα άλλο, λέγεται βαθμού ____________.

Όταν το επίθετο φανερώνει πως το ουσιαστικό έχει μια ιδιότητα ή ποιότητα σε βαθμό ανώτερο από όλα τα όμοιά του, λέγεται _____________________.

Όταν το επίθετο φανερώνει πως το ουσιαστικό έχει μια ιδιότητα ή ποιότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό, χωρίς να γίνεται σύγκριση με άλλα ουσιαστικά, τότε το επίθετο λέγεται _______________________.

Το συγκριτικό και το υπερθετικό ενός επιθέτου μαζί λέγονται ______________ του επιθέτου.2.       Να σχηματιστεί ο συγκριτικός των παρακάτω επιθέτων μονολεκτικά:

βαθύς

μακρύς

καλός

μεγάλος

πρώτος

ελαφρύς

κοντός

χοντρός

ορθός

αθώος

κακός

απλός

πολύς

γέρος

λίγος

μικρός
3.       Να σχηματιστεί ο υπερθετικός των παρακάτω επιθέτων μονολεκτικά:

μικρός

βαθύς

γλυκός

πυκνός

απλός

μεγάλος

λίγος

καλός

γέρος

κακός

πολύς


4.       Να σχηματιστούν τα παραθετικά των παρακάτω τύπων:

(κάτω)


(άνω)


(υπέρ)


-
προτιμότερος

-
μεταγενέστερος

-
πρωτύτερος

-

φίλτατος
-

ύψιστος
-

ύπατος
-

Εκλαμπρότατος5.       Γιατί τα παρακάτω επίθετα δεν σχηματίζουν παραθετικά;

ελληνικός

αργυρός

μητρικός

γήινος

χθεσινός

αιώνιος

αθάνατος
6.       Γιατί οι παρακάτω λέξεις σχηματίζουν μόνο περιφραστικά παραθετικά;

Χαρούμενος, ευτυχισμένος

Να σχηματιστούν τα παραθετικά μιας τρίτης ανάλογης λέξης:

π.χ. προκομμένος

7.       Να σχηματιστεί το επίρρημα που προκύπτει από τα παρακάτω επίθετα:

ακριβός _____________, πλατύς ____________

Να σχηματιστούν τα παραθετικά των παραπάνω επιρρημάτων:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.       Να σχηματιστούν τα παραθετικά των παρακάτω επιρρημάτων:

πολύ


λίγο


νωρίς


(ε)μπρός


ύστερα


-
αρχύτερα

πρώτα


γρήγορα


ακριβώς
Δεν υπάρχουν σχόλια: