Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2010

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

http://www.tlg.uci.edu/ (Thesaurus Linguae Graecae)

http://www.perseus.tufts.edu/ (Perseus Digital Library)

www.stoa.org/ (The Stoa Consortium)

www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/index.html (Πύλη για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας – Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία)

http://www.blogger.com/goog_601638431 (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

http://www.blogger.com/goog_601638432 (Υπουργείο Παιδείας, Διά βίου μάθησης και Θρησκευμάτων [ΔΒΜΘ])

http://www.blogger.com/goog_601638433 (Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη Υπουργείου Παιδείας, Διά βίου μάθησης και Θρησκευμάτων)

http://www.blogger.com/goog_601638434 (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου)

http://www.blogger.com/goog_601638435 (Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού)

www.fhw.gr/ (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού)

http://www.blogger.com/goog_601638430 (Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο)

http://www.blogger.com/goog_601638436 (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου)

http://www.blogger.com/goog_601638437 (Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου)

http://www.blogger.com/goog_601638438 (Φιλόλογος)

http://www.blogger.com/goog_601638439 (Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων)

http://www.blogger.com/goog_601638440 (περιοδικό για το ΑΕ και το ρωμ. δράμα όπως παρουσιάζονται σήμερα˙ βλ. λ.χ. “visual resources” για τη απεικόνιση θεάτρων)

http://www.blogger.com/goog_601638441 (The Ancient Theatre Archive)

http://www.blogger.com/goog_601638442 (Οι ειδήσεις στα αρχαία ελληνικά του J. Coderch)

http://www.blogger.com/goog_601638443 (ABnet: Ο κόμβος της ελληνικής γλώσσας)

http://www.blogger.com/goog_601638444 (Bibliotheca Augustana, κείμενα ΑΕ γραμματείας)

http://www.blogger.com/goog_601638445 (Μικρός Απόπλους, κείμενα ΑΕ γραμματείας)

www.gottwein.de/Grie/gr_textestart.php (κείμενα ΑΕ γραμματείας)

www.stoa.org/sol/ (Το Λεξικό του Σουΐδα)

www.mythfolklore.net/aesopica/ (μύθοι Αισώπου)

http://www.maicar.com/ (μύθοι θεών και ηρώων [C. Parada])

www.textkit.com/ (Greek &Latin Learning Tools)

www.ancient-greece.org/resources/educational.html (χρήσιμο υλικό, π.χ. χρονολογικό διάγραμμα ΑΕ Ιστορίας)

www.isidore-of-seville.com/herodotus/ (Herodotus on the Web)

www.stoa.org/diotima/ (Διοτίμα – πηγές για ζητήματα σχετικά με τη γυναίκα και το φύλο)

www.ancientgreece.co.uk/ (Βρετανικό Μουσείο, διαδραστικά προγράμματα σχετικά με ποικίλες πτυχές του αρχαιοελληνικού κόσμου)

www.netschoolbook.gr/ (ιστοσελίδα Τ. Γιακουμάτου, πλούσιο υλικό)

http://users.sch.gr//ipap/ (ιστοσελίδα Ι. Παπαθανασίου)

www.circe.be/index.php?lang=gr (ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Κίρκη»)

Δεν υπάρχουν σχόλια: