Πέμπτη, 1 Μαΐου 2008

Προτάσεις σχετικά με τη διδασκαλία της αρχαιοελληνικής γλώσσας και γραμματείας

Είναι χρήσιμο και απαραίτητο να διατυπωθούν πολλές προτάσεις σχετικά με τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας. Αν στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι πάντως η προσέγγιση μεγαλύτερης έκτασης κειμένου που επιτρέπει με πιο φυσικό τρόπο την αναγνώριση χαρακτηριστικών της γλώσσας, γνωρισμάτων ποικίλων ειδών λόγου και πτυχών του πολιτισμού, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον των παιδιών, τότε η αξιοποίηση έργων με ενιαία πλοκή ή ο σχεδιασμός και η κατασκευή αντίστοιχων έργων συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή.
Η χρήση της πλοκής μπορεί να λάβει κυρίως τις ακόλουθες μορφές:
α. εκτενές κείμενο αυθεντικό της αρχαιοελληνικής γραμματείας (διασκευασμένο όπου κρίνεται σκόπιμο)
β. αρχαιοελληνικό κείμενο κατασκευασμένο στη σύγχρονη εποχή
γ. ένταξη αρχαιοελληνικών μικροκειμένων (αυθεντικών) σε πλοκή που περιλαμβάνει συνδετικά τμήματα στα νέα ελληνικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: