Τετάρτη, 7 Μαΐου 2008

Πρόγραμμα "Αρχαιογνωσία - Αρχαιογλωσσία"


Το πρόγραμμα «Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση» (2001κ.ε.) περιλαμβάνει την έκδοση εγχειριδιών χρήσιμων και εύχρηστων που απευθύνονται τόσο στους καθηγητές όσο και στους μαθητές. Τα έργα αυτά αφορούν όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής από τον διδάσκοντα της ύλης ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες της τάξης. Παρόλο που δεν εντάχθηκαν στο αναλυτικό πρόγραμμα, χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην πράξη όχι μόνο στα Αρχαία Ελληνικά αλλά και σε άλλα φιλολογικά μαθήματα. Σύμφωνα με τον συντονιστή του προγράμματος Δ. Ν. Μαρωνίτη προσδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην αναίρεση της «διάχυτης παρεξήγησης για την υπερτίμηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, η οποία συνεπάγεται υποτίμηση τόσο της νεοελληνικής γλώσσας όσο και της νεοελληνικής γραμματείας. Το πρόγραμμα επιχειρεί επομένως ισόρροπη, δυναμική και παραγωγική σχέση μεταξύ αρχαιογνωσίας και αρχαιογλωσσίας, η οποία όχι μόνο να μην καταπιέζει τη νεοελληνική γλώσσα και γραμματεία, αλλά και να ευνοεί την απελευθέρωσή τους από το αρχαιογλωσσικό βάρος.» Με τα βιβλία αυτά καλύπτεται έτσι ένα μεγάλο κενό στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία.

Για περισσότερα στοιχεία βλ.
http://arxaiognosia.blogspot.com.

Δεν υπάρχουν σχόλια: