Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Παιχνίδι σχετικό με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο

Έτοιμο το πρώτο παιχνίδι μου με 600 ερωτήσεις σχετικές με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο επιμερισμένες σε 6 κατηγορίες.
Τώρα ακολουθεί η επιτραπέζια μορφή του με 1500 διαφορετικές ερωτήσεις.
e-mail: ehatzimavroudi@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: