Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2008

Αξίζει να δείτε σχετικά με το αρχαίο ελληνικό δράμα...

Βλ. http://www.youtube.com/watch?v=CUjqsXvBLgU&feature=related, http://www.youtube.com/watch?v=rkaMaeHNSR8&feature=related, http://www.youtube.com/watch?v=xlP3IEInowM&feature=related, http://www.youtube.com/watch?v=UIZqHEy_z5g&feature=related.

Για το έργο Αγαμέμνων του Αισχύλου βλ. http://www.youtube.com/watch?v=vqFgCGuBn4A&feature=related, http://www.youtube.com/watch?v=BT259CRSZfw&feature=related, http://www.youtube.com/watch?v=ct2irS7ZRq8&feature=related, http://www.youtube.com/watch?v=xn0MGnq5CQ0&feature=related, http://www.youtube.com/watch?v=XHV65PA9Y5g&feature=related, http://www.youtube.com/watch?v=JrEJvLgvOhs&feature=related, http://www.youtube.com/watch?v=kPikNIfBGIo&feature=related, http://www.youtube.com/watch?v=K8po_rtpXEg&feature=related, http://www.youtube.com/watch?v=Rtd63H_o1kI&feature=related, http://www.youtube.com/watch?v=E3hMAYtuFms&feature=related.

Για τη Μήδεια του Δ. Παπαϊωάννου βλ. http://www.youtube.com/watch?v=EIiKM9aHrf0&feature=related.
Η Μελίνα Μερκούρη στον ρόλο της Μήδειας: βλ. http://www.youtube.com/watch?v=4pK3ggH3wrQ&feature=related.
Η Μ. Κάλλας στον ρόλο της Μήδειας: βλ. http://www.youtube.com/watch?v=BoJa-4rvcj0&feature=related, http://www.youtube.com/watch?v=k2khOD2aSM8&feature=related.

Δεν υπάρχουν σχόλια: