Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009

Εκδήλωση για την ΑΕ τραγωδία στην Αθήνα

Συμπόσιο με τις θεματικές ενότητες:
«Reception in antiquity»,
«The use and ideological variation of ancient drama»,
«Translations»,
«Requirements of dramaturgy»,
«Ancient drama on stage»,
«What makes a performance?».

Διοργανωτές: Finnish Institute at Athens, Centre of Excellence in the Ancient Greek Written Sources/Academy of Finland.
9-10 Φεβρουαρίου 2009
Finnish Institute at Athens
Ζήτρου 16 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: 210 9221152, fax: 210 9216145
e-mail: martti.leiwo@helsinki.fi, sanna.kittela@helsinki.fi

Δεν υπάρχουν σχόλια: