Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009

Μια έκθεση που ολοκληρώθηκε στη Γερμανία για τον Όμηρο και ενδιαφέρον υλικό που την πλαισιώνει

Βλ. http://www.homer2008.de/.

Δεν υπάρχουν σχόλια: