Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Επαναληπτικές ασκήσεις στα ουσιαστικά


1.       Να συμπληρώσετε τα κενά με κεφαλαίο ή μικρό:

__ λληνας, __ερμανικός, __εός, οι δώδεκα __εοί του ___λύμπου, __εϊκός, το έργο __λιάδα του __μήρου, __μηρική ποίηση, το __μερικανικό __ολλέγιο «__νατόλια», οι ___ταυροφορίες, η αρετή της ___μόνοιας, πλατεία ___μόνοιας.

2.      Για τα παρακάτω ουσιαστικά να σχηματίσετε το θηλυκό γένος:

γείτονας

φοιτητής

δράκος

υπναράς

αυτοκράτορας

ήρωας

ιερέας

λύκος
3.      Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της παρένθεσης:

Ο δυνατός κρότος ονομάζεται ______________, ενώ η δυνατή βροχή συνοδεύεται συνήθως από ______________ και αστραπές (βροντή - βρόντος).

Η αναπνοή λέγεται και ___________˙ από την κατσαρόλα βγαίνει ______________ (αχνός - άχνα).

Τα ζώα είναι κιόλας στο _____________˙ τα παλιά αυτοκίνητα συγκεντρώνονται σε ______________ (μαντρί - μάντρα).

Υπάρχουν _____________ για την ύπαρξη ενός αρχαίου ναού στην περιοχή˙ οι χριστιανοί υπέστησαν ______________ (μαρτύριο - μαρτυρία).

Χρησιμοποιεί αθέμιτ__ __________ για να ανέλθει στην κοινωνική ιεραρχία˙ στ___ __________ του κτήματος υπάρχει ένα πλατάνι (μέση - μέσο).

Αγοράσαμε _______________ στη Χαλκιδική και το φράξαμε με ______________ (περιβόλι - περίβολος).

Βρίσκεται πάντα στ___ πλευρ___ του˙ ___ ____________ του τριγώνου είναι 3 cm (πλευρά - πλευρό).

Επισκεφθήκαμε τ____ ___________ του Ολυμπίου Διός˙ στην αρχαιότητα τοποθετούσαν πάνω στους τάφους επιτύμβι___ _____________ (στήλη - στύλος).

4.      Να συμπληρωθούν τα κενά με το ουσιαστικό της παρένθεσης στον κατάλληλο αριθμό:

Έγινε _____________ ρεύματος˙ πόσο θέλω να ξαναπάω ____________ στη Σαντορίνη (διακοπή).

_______________ της Πρωτοχρονιάς αρρώστησα˙ _________________ του πολέμου ήταν αισθητή η οικονομική κρίση (παραμονή).

5.      Να σχηματιστεί η γενική και αιτιατική πληθυντικού των παρακάτω αρσενικών ουσιαστικών:

χαρακτήρας

ρήτορας

επαγγελματίας

άξονας

βοριάς

επιβάτης

τραγουδιστής

πρόσφυγας

δήμαρχος

αντίλαλος

πόλεμος

χρόνος
6.      Να σχηματιστεί η κλητική ενικού των παρακάτω αρσενικών ουσιαστικών:

στρατηγός

Αλέκος

Παύλος

Πέτρος

γέρος

καπετάνιος

Δημητρός

φιλαράκος

κ. Δημητράκος

Τοτός
     6β. Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της παρένθεσης:

Μετά τη γυμναστική του άρεζε να δείχνει τους ___________ του (μυς).

Η επιτροπή των ____________ υπέβαλε τα αιτήματά της στο Υπουργείο (πρύτανης).

Έγιναν τοποθετήσεις νέων ______________ (πρέσβης).

7.      Να σχηματιστεί η γεν. πλ. των παρακάτω θηλυκών ουσιαστικών:

δίψα

γλώσσα

αίθουσα

μέλισσα

μαθήτρια

διώρυγα

κοινότητα

ψήφος

κυρία

αλλαγή

(ενώ: κύριος)

ανάγκη

υπναρού

ζάχαρη

μέθοδος

τάση

δήλωση

υπόθεση
8.      Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της παρένθεσης:

Στα αρχαία ελληνικά έπρεπε να επαναλάβει και τις τρεις __________ ουσιαστικών (κλίση).

Όλα τα σώματα έλκονται λόγω ________________ (βαρύτητα).

Διάβασε στην αίτηση: «Όνομα _____________» (μητέρα).

Άκουσε από τους φίλους του τα εξ _____________ για τη χαζομάρα που έκανε (άμαξα).

Η υπόθεσή του έφθασε στο Συμβούλιο ______________ (Επικράτεια).

Η έκταση που αγόρασαν γρήγορα εντάχθηκε στο σχέδιο _____________ (πόλη).

Μέτρησε ____ _________ προσεκτικά προς αποφυγή σφαλμάτων (ψήφος).

Τον γοήτευαν οι τεχνικές της ______________ (πειθώ).

9.      Να σχηματιστεί η γενική πληθυντικού των παρακάτω ουδέτερων ουσιαστικών:

ποσό

αμύγδαλο

βότσαλο

βύσσινο

έπιπλο

κείμενο

αυτοκίνητο

γατάκι

ποδήλατο

βούτυρο
       9β. Να συμπληρωθούν οι καταλήξεις:

το βράδ__, δόρ__, οξ__, δάκρ__, δίχτ__, στάχ__, τα βράδ__, δάκρ___.

10.   Να σχηματιστούν η γενική ενικού, καθώς και οι ονομ. και γεν. πλ. των παρακάτω ουδέτερων ουσιαστικών:

άλσος – του ____________ - των ______________ - τα _________________

μέγεθος – του ____________ - των ______________ - τα _________________

πέλαγος – του _____________ - των ______________ - τα _________________

11.    Να σχηματιστούν οι γεν. εν. και πλ. των παρακάτω ουσιαστικών:

δράμα

μάθημα

τέρας

κρέας

φως

καθεστώς
12.   Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ουσιαστικού «εισαγγελέας»:

Αναζήτησε τον ___________________ Υπηρεσίας, για να υποβάλει την καταγγελία του. Οι _______________ του Πρωτοδικείου Πρεβέζης αποφάσισαν την παραπομπή του κατηγορουμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

13.   Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της παρένθεσης:

Η εισαγωγή του νέου ______________ (προϊόν) αποδείχθηκε ιδανική λύση.

Η χημική ένωση των συγκεκριμένων _______________ (οξύ) ήταν καταστροφική για τα χέρια του πειραματιζόμενου επιστήμονα.

Στην έκθεση του Μουσείου συμπεριλαμβάνονται και αρκετά _______________ (δόρυ) από την ελληνιστική εποχή.

Για την παραμονή ή την αποχώρησή του από το Πανεπιστήμιο έπρεπε να αποφασίσουν οι ______________ (γονιός / γονέας) του. 

Τρόμαξε πολύ, του κόπηκαν τα ________________ (ήπαρ).

Η παραγωγή _______________ (γάλα) μειώθηκε κατά το ήμισυ.

14.   Να συμπληρώσετε τα κενά με τους κατάλληλους τύπους των ουσιαστικών «εμπειρία» ή «πείρα»:

Στο βιβλίο του περιγράφει _______________________.

Οι _________________ από τις αποτυχίες μας διδάσκουν και μας παρέχουν __________ πολύτιμη.

Η συνεργασία του με την εταιρία ΑΒΓ είναι μια καλή ______________, δεν σημαίνει όμως ότι του έδωσε και την απαραίτητη __________, ώστε να αναλάβει μόνος του την ευθύνη της επιχείρησης.

15.   Να συμπληρώσετε τα κενά με τους κατάλληλους τύπους των ουσιαστικών «η ύπαιθρος» - «το ύπαιθρο»:

Οι κάτοικοι ____ _____________ πλεονεκτούν σε σχέση με τον πληθυσμό της πόλης ως προς το υγιές περιβάλλον. Τα παιδιά της πόλης δεν χαίρονται όσο πρέπει ___ ________, αφού πολλές πολυκατοικίες δεν έχουν κήπο.

[Τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο λέγονται αντίστοιχα ________________ (επίθ.).]

16.   Να συμπληρώσετε τα κενά με τους κατάλληλους τύπους των ουσιαστικών «ευθύνη» - «υπευθυνότητα»:

Όλες αυτές οι ______________ δεν τον εμπόδιζαν να ταξιδεύει. Δείχνει __________________, έχει συναίσθηση της ευθύνης του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: