Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2008

Το θέατρο στην Αρχαία Μακεδονία

Βλ. Στ. Δρούγου: "Το θέατρο στην αρχαία Μακεδονία", στο περ. Φιλόλογος 134 (2008) 586-592.