Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Συνέδριο Κλασικής Φιλολογίας, Μάιος 2011

5ο Διεθνές Συνέδριο

Σύγχρονες Τάσεις στην Κλασική Φιλολογία

27 έως 29 Μαΐου, 2011

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Αμφιθέατρο «Μανόλης Ανδρόνικος»

Δι-ειδολογικές Επαφές: Συναντήσεις, Δια-δράσεις και

Μετασχηματισμοί στη Λατινική Λογοτεχνία

Ο Τομέας Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Corpus Christi College for the Study of Greek and

Roman Antiquity του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, διοργανώνει από 27 έως 29

Μαΐου, 2011 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης το 5ο Διεθνές Συνέδριο για τις

Σύγχρονες Τάσεις στην Κλασική Φιλολογία με θέμα: Δι-ειδολογικές Επαφές:

Συναντήσεις, Δια-δράσεις και Μετασχηματισμοί στη Λατινική Λογοτεχνία.

Παλαιότερες, αφενός, απόψεις ότι ειδολογικές κατηγοριοποιήσεις δεν συμβάλλουν

στην ανάγνωση ενός συγκεκριμένου λογοτεχνικού κειμένου και νεότερες, αφετέρου,

μεταμοντέρνες αντιλήψεις, οι οποίες επίσης με δυσκολία αποδέχονται ειδολογικές

διακρίσεις, φαίνεται να έχουν αποδυναμώσει σχετικούς φιλολογικούς προβληματισμούς

για το είδος στην κλασική λογοτεχνία. Ωστόσο, καθώς η συζήτηση έχει μετατοπισθεί

από μια λιγότερο ή περισσότερο κανονιστική σε μια πιο δυναμική σύλληψη του

ειδολογικού προτύπου, η σύγχρονη έρευνα για το είδος επικεντρώνει το ενδιαφέρον σε

προβληματισμούς του τύπου: ‘υπέρβαση ειδολογικών ορίων’, ‘ειδολογική αστάθεια’,

‘εμπλουτισμός’.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να συζητήσει ζητήματα δι-ειδολογικής ‘κινητικότητας’.

Πιο συγκεκριμένα, η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε προβληματισμούς που σχετίζονται

με τον τρόπο με τον οποίο κείμενα τα οποία ανήκουν σε μια συγκεκριμένη ειδολογική

κατηγορία μπορούν να λειτουργήσουν ως κείμενα-ξενιστές τόσο σε φορμαλιστικό

επίπεδο όσο και σε επίπεδο ευρύτερων συμφραστικοποιήσεων· θα αποτιμηθούν επίσης

κείμενα που φαίνεται ότι υπερβαίνουν παγιωμένες ειδολογικές δομές. Οι ειδολογικές

αυτές ‘μετατοπίσεις’ θα ερμηνευθούν υπό το πρίσμα λογοτεχνικών, ιστορικών,

ιδεολογικο-πολιτικών, και κειμενοκεντρικών προσεγγίσεων.

Κατάλογος Ομιλητών:

Rhiannon Ash (Merton College, Oxford)

Robert Cowan (Balliol College, Oxford)

Marco Fantuzzi (Columbia University)

Therese Fuhrer (Freie Universität, Berlin)

Stavros Frangoulidis (Aristotle University)

Kirk Freudenburg (Yale University)

Roy Gibson (University of Manchester)

Philip Hardie (University of Cambridge)

Stephen Harrison (Corpus Christi, Oxford)

Stephen Hinds (University of Washington, Seattle)

Richard Hunter (University of Cambridge)

Gregory Hutchinson (Exeter, Oxford)

Ahuvia Kahane (Royal Holloway, University of London)

Evangelos Karakasis (Aristotle University)

David Konstan (New York University)

Christina Kraus (Yale University)

Stratis Kyriakidis (Aristotle University)

Matthew Leigh (St Anne’s College, Oxford)

Frances Muecke (University of Sydney)

Carole E. Newlands (University of Colorado)

Theodore D. Papanghelis (Aristotle University)

Eleni Peraki-Kyriakidou (Aristotle University)

Alessandro Schiesaro (Università di Roma, La Sapienza)

Niall W. Slater (Emory University)

Richard Thomas (Harvard University)

Dimitra Tsitsikli (Aristotle University)

Chrysanthe Tsitsiou-Chelidoni (Aristotle University)

Katharina Volk (Columbia University)

Andrew Zissos (University of California, Irvine)

Οργανωτική Επιτροπή:

Θεόδωρος Δ. Παπαγγελής, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Stephen J. Harrison, Καθηγητής, Corpus Christi College, University of Oxford

Αντώνιος Ρεγκάκος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σταύρος Φραγκουλίδης, Αν. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επικοινωνία: Σταύρος Φραγκουλίδης (frangoulidis@gmail.com)

Δεν υπάρχουν σχόλια: