Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

Από το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ


ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Αρβανιτάκη Φ., Παντελόγλου Λ. (1998): Άκου να δεις 1, (βιβλίο ακουστικής κατανόησης για ξενόγλωσσους), Αθήνα: Δέλτος.

Αρβανιτάκη Φ., Καραδήμος Γ., Νέλλα Γ. (1998): Άκου να δεις 2, (βιβλίο ακουστικής κατανόησης για ξενόγλωσσους), Αθήνα: Δέλτος.

Αρβανιτάκης Κ., Αρβανιτάκη Φ. (1992-1994): Επικοινωνήστε ελληνικά 1-3. Σύγχρονη μέθοδος εκμαθήσεως ελληνικών για ξενόγλωσσους, Αθήνα: Δέλτος. (διδακτικά εγχειρίδια + βιβλία ασκήσεων + κασέτες)

Ασημακοπούλου Α., Ψιλλοπούλου Α. (1990): Βελτιώνω τα Νέα Ελληνικά, Αθήνα.

Βαλσαμάκη-Τζεκάκη Φ. κ.ά. (1997): Ελληνικά και Επιστήμη, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Γκιώχα Δ., Δεμίρη-Προδρομίδου Ε., Παναγοπούλου Ε., Τλούπα Σ., Χατζηπαναγιωτίδη Α. (1999): Και τώρα… Γραμματική, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Δεληκωστόπουλος Α. Ι. (1993): Ελληνικά για ξένους. Greek for Foreigners, Αθήνα: Efstathiadis Group.

Δεμίρη-Προδρομίδου Ε., Νικολαΐδου-Νέστορα Δ., Τρύφωνα-Αντωνοπούλου Ν. (1983): Η Γλώσσα των Ιδιωτισμών και των Εκφράσεων, Θεσσαλονίκη: University Studio Press. (+ βιβλίο ασκήσεων, 1985)

Δημητρά Δ., Παπαχειμώνα Μ. (1991): Ελληνικά Τώρα 1+1, Ελληνικά Τώρα 2+2, Αθήνα: Νόστος. (διδακτικά εγχειρίδια + βιβλία ασκήσεων + κασέτες)

Θεοφανοπούλου - Κοντού Δ. κ.ά. (επιμ. έκδ.) (1998): Θέματα Νεοελληνικής Σύνταξης. Θεωρία - Ασκήσεις, Αθήνα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Καβουκόπουλος Φ., Κουτσομητοπούλου Ε., Αργυρούδη Μ., Δαγκλή Β. (1997): Νέα Ελληνικά για Αρχάριους, Αθήνα - Κρήτη, Νεφέλη - Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Φιλολογίας).

Λύτρα Σ. (1985-1986): Νέα Ελληνικά 1-2, Άλφα: Αθήνα.

Μαυρούλια Σ., Γεωργαντζή Ε. (1988-1993): Τα Ελληνικά για Ξενόγλωσσους, Πρώτο βιβλίο, 2η έκδ. 1993, Δεύτερο βιβλίο 2η έκδ. 1988, Αθήνα. (διδακτικά εγχειρίδια +βιβλία ασκήσεων+ κασέτες)

Μαυρούλια Σ., Γεωργαντζή Ε. (1995): Τα Ελληνικά για Ξενόγλωσσους. Γλώσσα και Πολιτισμός, Τρίτο βιβλίο, Τέταρτο βιβλίο, Αθήνα. (διδακτικά εγχειρίδια +βιβλία ασκήσεων+ κασέτες)

Μόσχου Δ., Νικέζη Ε., Χατζηθεοδωρίδης Γ. (1999): Μαθήματα Ελληνικών, Μέθοδος Εντατικής Διδασκαλίας, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Μπαμπινιώτης Γ. (1993): Σε συνεργασία με: Αναγνωστοπούλου Α., Αργυρούδη Ει., Κολυβά Μ., Μήτση Ν.: Ελληνική Γλώσσα. Εγχειρίδιο διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης (Ξένης) Γλώσσας, Αθήνα: Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη. (+ απόδοση του λεξιλογίου στη ρωσική + κασέτα)

Παναγοπούλου Ε., Χατζηπαναγιωτίδη Α. (1997): Ελληνικά για Προχωρημένους (Ομογενείς και Αλλογενείς) γ΄ κύκλος, Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.

Συνεργασία του διδακτικού προσωπικού του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1983): Αρχίζω τα Ελληνικά, Περισσότερα Ελληνικά, Πλουτίζω τα Ελληνικά μου, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Συνεργασία του διδακτικού προσωπικού του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (³1998): Τα Νέα Ελληνικά για Ξένους, Θεσσαλονίκη: University Studio Press. (+ κασέτα)

Συνεργασία του διδακτικού προσωπικού του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (²2000): Ξέρετε Ελληνικά; (Διάλογοι, Ασκήσεις, Λύσεις των Ασκήσεων), Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Τλούπα Σ., Χατζηπαναγιωτίδη Α. (1992-1993): Τα Νέα Ελληνικά 1-2, Αθήνα: Παπαζήσης.

Τλούπα Σ. (1994): Πολιτιστικό Πανόραμα, Νέα Ελληνικά και Πολιτισμός, Θεσσαλονίκη: Βανιάς.

Τζεκάκη Φ., Χατζηπαναγιωτίδη Α. (1994): Τα Ελληνικά ως Δεύτερη Γλώσσα (αβγ), Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.

Χαραλαμποπούλου Ν., Χαραλαμπόπουλος Α. (1996): Τα Ελληνικά ως Δεύτερη/ Ξένη Γλώσσα, Επικοινωνιακή Προσέγγιση, 1. Επίπεδο Αρχαρίων, Θεσσαλονίκη - Αθήνα: Παρατηρητής, - Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης.

Λογοτεχνία για ξένουςΣτρατής Μυριβήλης, Ο Βασίλης ο Αρβανίτης, (επιμ. Άννα Χατζηπαναγιωτίδου), ILS, Αθήνα: Παπαζήσης.

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Το μοιρολόγι της φώκιας - Όνειρο στο κύμα - Έρως-Ήρως, (επιμ. Άννα Χατζηπαναγιωτίδου), ILS, Αθήνα: Παπαζήσης.

στη σειρά Μικρές Ιστορίες σε Απλά Ελληνικά

Αρβανιτάκης Κλ. (διασκευή από τα ιταλικά) (1998): Ποιος είναι ο Α.Μ.; (1ο επίπεδο), Αθήνα: Δέλτος.

Αρβανιτάκης Κλ. (διασκευή από τα ιταλικά) (1998): Το μοντέλο που ήξερε πολλά (3o επίπεδο), Αθήνα: Δέλτος.

Εξαρχοπούλου Λ.(1999): Κανάλι 35 (3o επίπεδο), Αθήνα: Δέλτος.

Κολέθρα Ν. (1999): Περιπέτεια στη Μάνη (4o επίπεδο), Αθήνα: Δέλτος.

Μαργαρίτη Α. (1999): Το μυστικό του κόκκινου σπιτιού (5o επίπεδο), Αθήνα: Δέλτος.

στη σειρά Κείμενα σε Απλά Ελληνικά

Δημητρά Δ. (1998): Μια Δόση Τρέλας, Αθήνα: Νόστος.

Κιουλαφίδου Ειρ., Παπαϊωάννου Ντ.(επιλογή - απόδοση) (1998): Ελληνικά Παραμύθια, Αθήνα: Νόστος.

Κωστή Παλαμά, Ο Θάνατος του Παλικαριού, Αθήνα: Νόστος.Δεν υπάρχουν σχόλια: