Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2009

2009: το έτος της αστρονομίας

Βλ. http://whc.unesco.org/en/news/404/.

Δεν υπάρχουν σχόλια: