Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2009

Η Μακεδονία στους μύθους

Βλ. http://www.komvos.edu.gr/mythology/6_neamythologia.html.
Επίσης βλ. το άρθρο του Ι. Ακαμάτη "Η γλώσσα των αρχαίων Μακεδόνων - νέα στοιχεία από την Πέλλα" (http://abnet.agrino.org/htmls/D/D009.html).

Δεν υπάρχουν σχόλια: