Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2009

Σύμβαση για την προστασία της υποβρύχιας πολιτισμικής κληρονομιάς

Βλ. http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=37965&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

Δεν υπάρχουν σχόλια: