Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

Βιβλία για την καθημερινή ζωή στην Αρχαία Ελλάδα

Υπάρχουν πολλά βιβλία για την καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα. Παρακάτω παραθέτω έναν ενδεικτικό κατάλογο:
Pearson, A. 1992: What do we know about Greeks?, Hodder Wayland, Λονδίνο.
(βλ. λ.χ. σ. 18 την αναπαράσταση μιας οικίας και σ. 27 τον δωρικό πέπλο και τον ιωνικό χιτώνα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: