Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2009

Διαδρομές από τα αρχαία στα νέα

Ουσιαστικός σκοπός του προγράμματος "Διαδρομές από τα αρχαία στα νέα ελληνικά" ήταν η δημιουργία μιας μεθόδου για την εκμάθηση της νέας ελληνικής σε μαθητές κλασικών γυμνασίων-λυκείων, αλλά και σε μεμονωμένους ενδιαφερόμενους, στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, που επιθυμούν να μάθουν νέα ελληνικά, έχοντας ήδη βασικές γνώσεις αρχαίων. Το υλικό που αναπτύχθηκε απευθύνεται στο αρχικό επίπεδο Α΄, ενώ ως προς την δομή και τον τρόπο παρουσίασής του, αποτελείται από 24 διδακτικές ενότητες, με κείμενα και λεξιλόγιο (με παρατηρήσεις για την ετυμολογία ή την χρήση των λέξεων στα αρχαία και νέα ελληνικά), με γραμματική και ασκήσεις, αλλά και με παιχνίδια λέξεων.
Για περισσότερα στοιχεία, βλ.
Βλ. επίσης για εντυπώσεις από την ημερίδα http://dide.voi.sch.gr/.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Δημητρακοπούλου ή με την κα Καβάγια στο τηλ: 210-8217710 ή στο φαξ: 210-8215025, ή στα e-mail: sag@bhc.gr / hls@bhc.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: