Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Αρχαία Α' Γυμνασίου: μεταφράσεις κειμένων ΙΙΙ

Επαγγέλματα αρχαίων Αθηναίων


Οι Αθηναίοι, όπως και αυτοί που κατοικούν άλλες πόλεις, ασχολούνται με πολλά επαγγέλματα στη ζωή τους, για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα: ο Ναυσικύδης όντας ιδιοκτήτης πλοίου φρόντιζε για την τροφή τη δική του και των συγγενών του, και το ίδιο έκαναν ο Ξένων ο έμπορος και ο Ξενοκλής ο μικροπωλητής. Ο Πολύζηλος συντηρούσε με την Παρασκευή κριθάλευρου τον εαυτό του και τους δούλους του, και ακόμη πολλές φορές έκανε δωρεές στην πόλη. Ο Γλαύκων από τον Χολαργό ασχολούνταν με τη γεωργία και είχε βόδια, ενώ ο Δημέας εξασφάλιζε την τροφή του / συντηρούνταν από την κατασκευή χλαμύδων, και οι περισσότεροι Μεγαρείς (ενν. από τους Μεγαρείς) από την κατασκευή εξωμίδων (δηλ. ενδυμάτων που είχαν ακάλυπτους τους ώμους, έξωμων). Και πολλοί (ενν. όχι λίγοι) πολίτες (ενν. από τους πολίτες) μάθαιναν κάποια τέχνη, όπως για παράδειγμα αυτή των μαρμαράδων, των τεχνιτών του πηλού, των οικοδόμων, των τσαγκάρηδων και εξασφαλίζουν με τη δουλειά τους πάρα πολλά απαραίτητα για τη ζωή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: