Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Αρχαία Β' Γυμνασίου: μεταφράσεις κειμένων VI

ΣΩ. Αλλά εσύ ισχυρίζεσαι όμως, Μέλητε, ότι ασχολούμενος με τέτοια καταστρέφω τους νέους; Αν και γνωρίζουμε βέβαια ποιοι είναι οι τρόποι διαφθοράς των νέων˙ κι εσύ πες μου εάν γνωρίζεις κάποιον που να έγινε από εμένα είτε ανόσιος από ευσεβής είτε αλαζονικός από συνετός.

ΜΕΛ. Αλλά ναι, μα τον Δία, γνωρίζω εκείνους τους οποίους εσύ τους έχεις πείσει να υπακούν σε σένα περισσότερο παρά στους γονείς τους.

ΣΩ. Το παραδέχομαι, όσον αφορά τουλάχιστον στην παιδεία˙ γιατί γνωρίζουν ότι γι’ αυτό νοιάζομαι εγώ. Και για την υγεία οι άνθρωποι υπακούν περισσότερο στους γιατρούς παρά στους γονείς τους˙ και στις συνελεύσεις του λαού βέβαια όλοι οι Αθηναίοι υπακούν περισσότερο σε αυτούς που μιλούν πολύ συνετά παρά στους συγγενείς τους. Γιατί λοιπόν δεν εκλέγετε κιόλας στρατηγούς αυτούς που θεωρείτε ότι είναι πολύ μυαλωμένοι σχετικά με τα ζητήματα του πολέμου; Λοιπόν σου φαίνεται ότι κι αυτό είναι άξιον απορίας, δηλαδή να αντιμετωπίζω από εσένα εξαιτίας αυτού του γεγονότος κατηγορία που τιμωρείται με θάνατο, επειδή θεωρούμαι από κάποιους ότι είμαι πολύ ικανός στο πιο σημαντικό αγαθό για τους ανθρώπους, δηλαδή στην παιδεία;

Δεν υπάρχουν σχόλια: